Ψηφιακά Εκθέματα

Το έργο «Ψηφιακά Εκθέματα Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού» εντάχθηκε στις 25-6-2021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με προϋπολογισμό 2.200.000 € και δικαιούχο το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού του ΥΠΠΟ.

 
Το έργο αφορά στην προμήθεια, παραγωγή περιεχομένου και εγκατάσταση ψηφιακών εφαρμογών – εκθεμάτων ως αναπόσπαστο μέρος της νέας μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, η οποία υλοποιείται στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Άρεως, Κλάδου, Αδριανού και Βρυσακίου στο Μοναστηράκι. Οι ψηφιακές εφαρμογές κατανέμονται ισόρροπα σε όλες τις εκθεσιακές ενότητες, συνδέονται άμεσα και τα φυσικά εκθέματα και εμπλουτίζουν το συνολικό αφήγημα της μόνιμης έκθεσης.

 

Τα ψηφιακά εκθέματα έχουν σχεδιαστεί με βάση τις αρχές και τα εργαλεία της βιωματικής μάθησης, της αφήγησης ιστοριών και της ψυχαγωγικής εκπαίδευσης με στόχο την ενεργητική συμμετοχή του επισκέπτη, την ενθάρρυνση διαφορετικών ερμηνειών και αναγνώσεων και την αποκόμιση μιας πολυδιάστατης μουσειακής εμπειρίας.

Συνοδευτικό υλικό
Sign 4000X5300mm