ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Με την ολοκλήρωση στην Β΄ Φάση του έργου της εγκατάστασης του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού θα παραδοθεί στο κοινό ένα νέο Μουσείο που θα αποτελεί πυλώνα στην εκδίπλωση της διαχρονίας του Ελληνικού πολιτισμού, καθώς είναι το μοναδικό δημόσιο μουσείο που πραγματεύεται τη νεότερη πολιτιστική κληρονομιά, ενσωματώνοντας τις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις της Μουσειολογίας.  
Το έργο οριοθετείται στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας επί των οδών Άρεως-Κλάδου-Βρυσακίου και Αδριανού στο Μοναστηράκι. Η αποκατάσταση των κτηρίων χαρακτηριστικών για την αρχιτεκτονική ιστορία της περιοχής και η παράλληλη στέγαση λειτουργιών απόλυτα συμβατών με αυτά, τονώνουν και αναβαθμίζουν την περιοχή, εξασφαλίζοντας την προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Αθήνας.
Με την ολοκλήρωση της πρώτης και της δεύτερης φάσης οι υποδομές του νέου εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού καθίστανται λειτουργικές και αναδεικνύεται μια νέα επισκέψιμη μονάδα που συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Αττικής ως τουριστικού προορισμού προστιθέμενης αξίας.


Συνοδευτικό υλικό
Ergo Fasi A FINAL 2