Βιβλιοθήκη

Στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού υπάρχει βιβλιοθήκη εξειδικευμένη σε θέματα λαϊκού πολιτισμού (λαϊκή τέχνη, λαογραφία, εθνολογία, κοινωνική ανθρωπολογία, ιστορία, μουσειολογία, συντήρηση κ.ά.) με περισσότερους από 5.000 τόμους βιβλίων.