Αρχείο Πολυμέσων

Ταινιοθήκη - Ηχοθήκη

Από το 1979 το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού αρχίζει να συγκεντρώνει το πρώτο υλικό της Ταινιοθήκης του. Συλλέγει ταινίες που αναφέρονται σε διάφορα θέματα λαϊκού πολιτισμού, όπως ο καθημερινός και επαγγελματικός βίος, η εθιμική ζωή, οι εορταστικές εκδηλώσεις, η λαϊκή τέχνη κ.ά. Οι ταινίες είναι στην ελληνική, αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα. Επιπλέον η Ταινιοθήκη περιλαμβάνει υλικό σχετικό με τις συλλογές και τις εκδηλώσεις του Μουσείου.

 

Κατά τον ίδιο τρόπο, έχει δημιουργηθεί Αρχείο Ήχου, με ήχους, μουσικές και γλωσσικά ακούσματα από διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε μια προσπάθεια καταγραφής στοιχείων της μουσικής παράδοσης.