Δωρεές

Το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού υποδέχετεια με χαρά και αίσθημα ευθύνης τις προτάσεις που δέχεται για δωρεά αντικειμένων. Σημαντικό μέρος των συλλογών του προέρχεται από δωρεές.

 

Περνώντας από την κατηγορία των προσωπικών ή οικογενειακών κειμηλίων στην κατηγορία της συλλογικής πολιτιστικής κληρονομιάς, τα δωρηθέντα στο Μουσείο αντικείμενα διαφυλάσσονται, προστατεύονται και αξιοποιούνται στις ερευνητικές, εκθεσιακές και εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου. Επιπλέον, το Μουσείο καταγράφει με σχολαστικότητα κάθε πληροφορία που οι δωρητές μπορούν να προσφέρουν σχετικά με την κατασκευή και τη χρήση των αντικειμένων και τη βιογραφία των ίδιων και των προσώπων που τα έφτιαξαν ή τα χρησιμοποίησαν και συλλέγει κάθε συμπληρωματικό υλικό που βοηθά στην τεκμηρίωσή τους (φωτογραφίες, έγγραφα κ.ά.). Δημιουργείται έτσι γύρω από κάθε δωρεά ένα πολύτιμο και πολύπλευρο σύνολο πληροφοριών, παρακαταθήκη για τους ερευνητές του παρόντος και του μέλλοντος, βάση μνήμης για όλους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο:

Τ. 210 3249 698

e-mail: mnep@culture.gr