26/04/2017

Πρόσληψη ημερησίων φυλάκων και νυχτοφυλάκων αρχαιοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (προκήρυξη ΣΟΧ 1/2017)

Πρόσληψη ημερησίων φυλάκων και νυχτοφυλάκων αρχαιοτήτων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (προκήρυξη ΣΟΧ 1/2017)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ