23/04/2018

Προκήρυξη πρόσληψης φυλακτικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - 2018

Ανακοινώνεται πρόσληψη 3 φυλάκων και ενός νυχτοφύλακα ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού σύμφωνα με την προκήρυξη.

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 24/4/2018 έως και 3/5/2018 από 8:30 έως 13:30 στην οδός Θέσπιδος 8 10558 Αθήνα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ