24/05/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού - ΙΔΟΧ - 2018

Προκηρύσσεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,  ΠΕ Μηχανικού, ειδικότητας Αρχιτέκτονα, με εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την οργάνωση εκθέσεων καθώς και την υλοποίηση ψηφιακών εκθεμάτων.
 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 25/5/2018 έως και την 1/6/2018 στο κτίριο του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, Θέσπιδος 8,  105 58 Αθήνα. σύμφωνα με την συνημμένη Προκήρυξη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ