08/07/2013

Προκήρυξη 02/2013 για την Προμήθεια Εξοπλισμού Συντήρησης και Επίπλων Εργασίας

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 12 παρ. 1 του  Π.Δ. 99/1992 για την επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού- Άρεως- Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης», υποέργου 4 «Συντήρηση- Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση»

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ