04/02/2014

Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή μελών της Ετήσιας Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Υλικού, εκτελούμενων εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών 2014

Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή μελών της Ετήσιας Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Αναλώσιμου και μη Υλικού καθώς και ποιοτικής παραλαβής εκτελούμενων εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών έτους 2014 του ΜΕΛΤ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ