12/12/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2014

Δημόσιος  διαγωνισμός  με την ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών, λοιπών εκθεσιακών κατασκευών, μουσειακών φωτιστικών συστημάτων, συστημάτων στήριξης και ανάρτησης εκθεμάτων και εξοπλισμού (hardware) ψηφιακών εκθεμάτων του Νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης» προϋπολογισμού 3.048.780,48 € (άνευ ΦΠΑ).

 

Σημείωση:  Για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η ανάρτηση στον παρόντα ιστότοπο δύο ακόμη συμπληρωματικών αρχείων με τα σχέδια κατασκευών και φωτισμού. Αυτά είναι διαθέσιμα στην έδρα του φορέα, Θέσπιδος 8, 105 58 Αθήνα.

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί και στο

 

www.eprocurement.gov.gr

 

Αριθμός Α/Α Συστήματος: 3401

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ