08/07/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 2/2024

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 2/2024
«Συντήρηση και αποκατάσταση κινητών αντικειμένων της πρώην Βιοτεχνίας
Ελληνικών Μαντηλιών (ΒΕΜ) – Προετοιμασία αντικειμένων προς έκθεση στο Μουσείο
Τυποβαφικής Τέχνης» Προϋπολογισμού 70.000,00€ (άνευ ΦΠΑ)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ