Εργαλεία παραδοσιακών τεχνών

Η συλλογή εργαλείων παραδοσιακών τεχνών του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού περιλαμβάνει εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε τομέα παραγωγής πριν την εκβιομηχάνιση, αλλαγή που για τον Ελλαδικό χώρο συντελέστηκε στις δεκαετίες του 1950 και ’60. Αγροτικά, οικιακά ή εργαλεία που καλύπτουν τις τεχνικές ανάγκες «παραδοσιακών εργαστηρίων» βιοτεχνικού χαρακτήρα, κατασκευάζονται με τη σοφία της εμπειρίας που συγκεντρώνεται από γενιά σε γενιά. Ξύλινα ή μεταλλικά κυρίως, έχουν φόρμες απλές και καθαρές, απόλυτα εναρμονισμένες με το λειτουργικό προορισμό τους. Παρότι τα βασικά σχήματα είναι σταθερά, τα εργαλεία διαφοροποιούνται από τόπο σε τόπο ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τις διαθέσιμες πρώτες ύλες, τους δρόμους επικοινωνίας, τον τρόπο ζωής.