Η έκθεση κεραμικής στο Τζαμί Τζισδαράκη

1974 - 2015

ΤΟ ΤΖΑΜΙ

Από το 1974 έως το 2015 λειτούργησε στο Τζαμί Τζισδαράκη έκθεση νεοελληνικής κεραμικής με αντικείμενα της δωρεάς του Βασίλη Κυριαζόπουλου.

Στο ισόγειο παρουσιάζονταν χαρακτηριστικά δείγματα της δουλειάς αγγειοπλαστών-κεραμιστών που η μέχρι σήμερα έρευνα της νεοελληνικές κεραμικής έχει ξεχωρίσει από τον κορμό της ανώνυμης λαϊκής δημιουργίας. Στον όροφο παρουσιάζονταν χρηστικά κεραμικά από διάφορες περιοχές του ελληνικού χώρου, που εξυπηρετούσαν οικιακές, αγροτικές, κτηνοτροφικές, εθιμικές και άλλες χρήσεις.

Η έκθεση έπαψε να λειτουργεί το 2015, στο πλαίσιο των εργασιών διαμόρφωσης του νέου Μουσείου, η εισαγωγική εκθεσιακή ενότητα του οποίου θα φιλοξενηθεί στο Τζαμί Τζισδαράκη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ