16/12/2014

Παράταση συμβάσεων επιστημονικού προσωπικού

Παράταση συμβάσεων επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας

ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες

του υποέργου «Συντήρηση - Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση» του έργου ΕΣΠΑ

«Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού –

Άρεως – Κλάδου και Βρυσακίου για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής

Λαϊκής Τέχνης»

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ