Επικοινωνία

Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Πρωτόκολλο

Θέσπιδος 8, Τ.Κ. 105 58, Αθήνα

τηλ. 210 3245957, fax: 210 3226 979

mnep@culture.gr

 

Τμήμα Συλλογών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Λαϊκής Τέχνης

Θέσπιδος 8, Τ.Κ. 105 58, Αθήνα

τηλ.210 3245957, fax: 210 3226 979

tt.melt@culture.gr

 

Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης
Θέσπιδος 8, Τ.Κ. 105 58, Αθήνα
Τηλ.: 210 3249 698, fax: 210 3226 979
pressmelt@culture.gr

 

Τμήμα Συντήρησης

Ραγκαβά 3-5, Τ.Κ. 105 58, Αθήνα

τηλ. 210 3223132, fax: 210 3226 979

ts.mnep@culture.gr

 

Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Βρυσακίου 1 & Αδριανού (είσοδος από Βρυσακίου), Τ.Κ. 105 55, Αθήνα

τηλ 210 3234658, fax: 210 3226 979

ώρες 12:45 - 16:00

tep.melt@culture.gr

 

 

Εκθεσιακοί χώροι:

Λουτρό των Αέρηδων
Κυρρήστου 8, Τ.Κ. 105 56, Αθήνα
Τηλ. 210 3244 340

Κτήριο της οδού Πανός 22
Πανός 22, Τ.Κ. 105 55, Αθήνα
Τηλ. 210 3214 972