Επικοινωνία

Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Πρωτόκολλο

Άρεως 7, Τ.Κ. 10555 Αθήνα

τηλ. 210 3214 359

mnep@culture.gr

 

Τμήμα Συλλογών, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Λαϊκής Τέχνης

Κλάδου 5, Τ.Κ. 10555 Αθήνα

τηλ. 210 3212 163, 210 3223 355, 210 3249 698

tt.melt@culture.gr

 

Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης
Κλάδου 5, Τ.Κ. 10555 Αθήνα
Τηλ. 210 3212 163, 210 3223 355, 210 3249 698
pressmelt@culture.gr

 

Τμήμα Συντήρησης

Ραγκαβά 3-5, Τ.Κ. 105 58, Αθήνα

τηλ. 210 3223 132

ts.mnep@culture.gr

 

Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Βρυσακίου 1 & Αδριανού (είσοδος από Βρυσακίου), Τ.Κ. 105 55, Αθήνα

τηλ 210 3234 658,  210 3223 355

ώρες 12:45 - 16:00

tep.melt@culture.gr

 

 

Εκθεσιακοί χώροι:

Έκθεση Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

Άρεως 10, Τ.Κ. 105 55, Αθήνα

Τηλ. 210 3239 382

 

Λουτρό των Αέρηδων

Κυρρήστου 8, Τ.Κ. 105 56, Αθήνα

Τηλ. 210 3244 340

 
Κτήριο της οδού Πανός 22

Πανός 22, Τ.Κ. 105 55, Αθήνα

Τηλ. 210 3214 972
 

Κτήριο Περιοδικών Εκθέσεων

Κλάδου 9, Τ.Κ. 10555 Αθήνα