Ερευνητικά Προγράμματα

Στον ερευνητικό τομέα, που αφορά κυρίως στη μελέτη και έρευνα των στοιχείων του νεοελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού, το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης συνεργάζεται – μέσα από ερευνητικά και άλλα προγράμματα – με συναφείς επιστημονικούς χώρους και φορείς.