04/04/2014

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 01/2014 για την Προμήθεια Επίπλων Εργασίας

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 01/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 12 παρ. 1 του  Π.Δ. 99/1992 για την επιλογή αναδόχου 01/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση συγκροτήματος ιδιοκτησιών του ΥΠΠΟΤ στις οδούς Αδριανού- Άρεως- Κλάδου και Βρυσακίου στην Πλάκα για εγκατάσταση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης», υποέργου 4 «Συντήρηση- Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ