12/01/2015

Διενέργεια κληρώσεων για επιλογή μελών Επιτροπών και Σύστασή τους 2015

1. Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών στο πλαίσιο των πρόχειρων διαγωνισμών έτους 2015 του Μ.Ε.Λ.Τ. & Ε.ΛΑ.Μ.Ο-Σ.Φ.Α.
 

 

2. Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή μελών της Ετήσιας Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Αναλώσιμου και μη Υλικού καθώς και ποιοτικής παραλαβής εκτελούμενων εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών έτους 2015 του Μ.Ε.Λ.Τ. & Ε.ΛΑ.Μ.Ο-Σ.Φ.Α.

 

 

3. Διενέργεια κλήρωσης για την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης στο

πλαίσιο των πρόχειρων διαγωνισμών έτους 2015 του Μ.Ε.Λ.Τ. & Ε.ΛΑ.Μ.Ο-Σ.Φ.Α.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ