Είδη γραφείου

Σελιδοδείκτες
Έργα εμπνευσμένα από παράσταση σε ασημένιο τάσι.
Κάδρο, σημειωματάριο και ευχετήρια κάρτα
Έργο εμπνευσμένο από κεντητό διάκοσμο ποδόγυρου φουστανιού της Κρήτης.